Hvad betyder en kloakmester helt præcis?

Er der vrøvl med stoppede afløb, dårligt udløb fra toilettet, er der rotter i eller omkring kloakken, eller skal der installeres rensnings- eller nedsivningsanlæg, så skal man henvende sig til en kloakmester. En kloakmester kan alt inden for kloakker, afløb og anlæg, inklusive rensning, spuling og udsugning af stoppede kloakker, udbedring af kloakrør som er blevet beskadiget af rotter, samt fjernelse af disse ved gennemspuling af kloakken, og installation og vedligeholdelse af rensnings- og nedsivningsanlæg. En kloakmester udfører kloakeringsarbejde for bl.a. husejere og boligforeninger, har et solidt kendskab til drift og vedligeholdelse af kloakker og rørsystemer og ved alt om rørtyper, ledningsarbejde, opbyggelse af brøndbunde, tilslutning til hovedkloakken, overgangsløsninger og sikkerhed. Han finder fejl i gamle rørledninger og renser og reparerer ødelagte rørsystemer. Det omfatter alle afløbsinstallationer der ligger under jorden, samt dimensionering, projektering og udførelse af installationerne til spildevand, regnvand og drænvand. http://vmok.dk/kloakservice/kloakmester